OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej  na wykonanie: „Utwardzenie terenu pod wiatę śmietnikową wraz z chodnikiem na osiedlu M.Konopnicka” – zgodnie z przedstawionym szkicem graficznym.Rzędną utwardzenia terenu dostosować do gruntu rodzimego.Zakres przewidywanych czynności :1. ręczne korytowanie do głębokości ok.20 cm,2. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczniegrubości 15 cm po zagęszczeniu,3. podbudowa piaskowo …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej nadostawę i montaż do konstrukcji ściany (pod styropianem) na kołki chemiczne, daszkówjednospadowych nad balkonami IV piętra na budynku mieszkalnym przy :ul. Belwederskiej 83 ( 12 szt.)ul. Bitwy nad Bzurą 24 ( 12 szt.)ul. ZWZ 1 ( 12 szt.) w Łęczycy.      Konstrukcja z profili …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu nr 28 w budynku przy ul. Zachodniej 3 w Łęczycy.       Podstawą złożenia oferty jest sporządzenie szczegółowego kosztorysu ofertowego na podstawie załączonego przedmiaru robót do wykonania. W przedmiarze należy uwzględnić doprowadzenie sufitu i ścian do …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA REGULAMIN TERENU IMPREZY PLENEROWEJ

REGULAMIN TERENU IMPREZY PLENEROWEJ

REGULAMIN TERENU IMPREZY PLENEROWEJ W ŁĘCZYCY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS Festynu Rodzinnego z okazji 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w dniu 31 sierpnia 2019 r. Organizator: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) został wydany na po podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Regulamin adresowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA Ogłoszenie

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej na pomalowanie klatek schodowych w zasobach spółdzielni w dwóch wariantach : Pierwszy wariant wg zakresu robót do wykonania: Zabezpieczenie drzwi wejściowych i drzwi do mieszkań lokatorów, okien na klatkach schodowych, podestów i schodów. Zeskrobanie łuszczącej się farby na sufitach i ścianach, oczyszczenie powierzchni tynku …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA Nabór na stanowisko – Samodzielny Księgowy

Nabór na stanowisko – Samodzielny Księgowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy  zatrudni osobę na stanowisku Samodzielnego Księgowego Opis stanowiska: prowadzenie ewidencji księgowych i analizowanie dokumentów księgowych, sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych wpływających do Spółdzielni i ich dekretowanie, przygotowywanie dokumentacji płacowej, sporządzanie list płac, pracowników ,a także z tytułu umów zleceń, umów o dzieło ,wynagrodzeń Rady Nadzorczej; sporządzanie deklaracji ZUS …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA INFORMACJA

INFORMACJA

Informujemy, że w dniach 22-24 lipca 2019 r. pokój nr 1 (czynsze) będzie niedostępny dla interesantów z powodu drukowania potwierdzeń sald dla lokatorów związanych z rozliczeniem centralnego ogrzewania za sezon 2018/2019                                               Zarząd S.M. „ Łęczycanka”

kategoria pusta Awarie instalacji elektrycznej, gazowej i wodociągowej.

Awarie instalacji elektrycznej, gazowej i wodociągowej.

Zasady postępowania podczas awarii instalacji gazowej. W przypadku wyczucia gazu nie wolno niczego włączać, wyłączać, uruchamiać, zapalać.Należy natychmiast otworzyć okna i drzwi, aby spowodować przeciąg, który rozrzedzi gaz w powietrzu.Zamknąć dopływ gazu przed odbiornikiem, z którego nastąpił wypływ gazu.Należy opuścić mieszkanie i powiadomić pogotowie gazowe.Nie wolno używać w strefie objętej gazem żadnych urządzeń elektrycznych, również …

Read Article Read More

kategoria pusta Wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania gazu.

Wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania gazu.

Gaz jest paliwem dogodnym dla gospodarstwa domowego i przemysłu z uwagi  na łatwość obsługi, higienę oraz oszczędność i racjonalność zużycie. Nie należy jednak zapominać, że gaz ma własności trujące oraz – że zmieszany z powietrzem w odpowiednim stosunku tworzy mieszaninę silnie wybuchową. Wybuch mieszaniny  gazowo-powietrznej może nastąpić od ognia lub zaiskrzenia. Z tych względów przy …

Read Article Read More