OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w  Łęczycy w związku z nie rozstrzygnięciem w pierwszym i drugim terminie przetargu,  ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH Z KOSTKI BETONOWEJ W ZAKRESIE: a). REMONT SCHODÓW I WYKONANIE CHODNIKA PRZY BUDYNKU UL. BELWEDERSKA 85, b). UTWARDZENIE NAWIERZCHNI – WYKONANIE CHODNIKA PRZY BUDYNKU WOJSKA POLSKIEGO …

Read Article Read More

PRZETARGI OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w  Łęczycy w związku z nie rozstrzygnięciem w pierwszym i drugim terminie przetargu,  ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH Z KOSTKI BETONOWEJ W ZAKRESIE: a). REMONT SCHODÓW I WYKONANIE CHODNIKA PRZY BUDYNKU UL. BELWEDERSKA 85, b). UTWARDZENIE NAWIERZCHNI – WYKONANIE CHODNIKA PRZY BUDYNKU WOJSKA POLSKIEGO …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy informuje, że posiada do sprzedaży używane ławki parkowe z demontażu  w cenie 123,00 zł./szt. (brutto). Istnieje możliwość negocjacji ceny w zależności od stanu technicznego, ilości  i zainteresowania Osoby chętne do zakupu zapraszamy na Bazę Techniczną Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy przy ul. Bitwy nad Bzurą 41. Informacji udzielamy w …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy informuje, że posiada do sprzedaży używane pojemniki na odpady komunalne o pojemności 1100 l. w cenie 307,50 zł./szt. (brutto). Istnieje możliwość negocjacji ceny w zależności od stanu technicznego, ilości  i zainteresowania. Osoby chętne do zakupu zapraszamy na Bazę Techniczną Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy przy ul. Bitwy nad Bzurą …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA O G Ł O S Z E N I E IV

O G Ł O S Z E N I E IV

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy informuje o zmianie dotyczącej przetargu: NA ZAKUP , MONTAŻ I NAPRAWY DOMOFONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA” W ŁĘCZYCY. W związku z rozbieżnością odnośnie terminu składania ofert: – w ogłoszeniu III – podano termin – 21.07.2021r, godz. 1500 – w SIWZ – podano termin – 27.07.2021r, godz. 1500 ostatecznie …

Read Article Read More

PRZETARGI O G Ł O S Z E N I E III

O G Ł O S Z E N I E III

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w  Łęczycy po unieważnieniu przetargu nr z dnia 30.06.2021r. zaprasza do ponownego złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania : NA  ZAKUP , MONTAŻ I NAPRAWY DOMOFONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH   SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA”  W  ŁĘCZYCY. Szczegółowy zakres wg załącznika nr 1u – „Wykaz budynków SM „Łęczycanka”, z podziałem na klatki schodowe w których …

Read Article Read More

__ O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU       Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w  Łęczycy unieważnia przetarg z dnia 30.06.2021r. na wykonanie zadania : NA  ZAKUP , MONTAŻ I NAPRAWY DOMOFONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH   SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA”  W  ŁĘCZYCY. Przyczyny unieważnienia przetargu: – z czterech złożonych ofert tylko jedna spełniała wszystkie kryteria Zamawiającego, – prawidłowo złożona oferta przekraczała założony budżet Zamawiającego i …

Read Article Read More

PRZETARGI Odpowiedź na zapytanie Oferenta nr 1

Odpowiedź na zapytanie Oferenta nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy w odpowiedzi na zapytanie Oferenta dotyczące wykonania zadania: NA ZAKUP , MONTAŻ I NAPRAWY DOMOFONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA” W ŁĘCZYCY. Udziela niniejszym odpowiedzi: 1. W formularzu ofertowym w pkt. 5 podane są minimalne okresy gwarancji. Na materiały i urządzenia 5 lat i na robociznę 3 lata. Każdy …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE-uzupełnienie 1

OGŁOSZENIE-uzupełnienie 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy wnosi uzupełnienie do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania : NA ZAKUP , MONTAŻ I NAPRAWY DOMOFONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA” W ŁĘCZYCY. Uzupełnieniu podlega załącznik nr 1 w zakresie dodatkowych domofonów oznaczonych symbolem B: – M. Konopnickiej 9 – 3klatka (B20), -M. Konopnickiej 11– 3klatka …

Read Article Read More