OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ŁĘCZYCY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z PRACAMI REMONTOWYMI NA STACJI UZDATNIANIA WODY W DNIU 7 STYCZNIA 2020 R (WTOREK) W GODZ. 2300-000 NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY NA TERENIE MIASTA ŁĘCZYCY PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA Z TYM ZWIĄZANE

OGŁOSZENIA INFORMACJA

INFORMACJA

 Informujemy, że posiedzenie Rady Nadzorczej, które miało odbyć się   w dniu 18.12.2019 r o godz. 17.00 zostało przełożone na dzień 17.12.2019 r o godz. 17.00.   

Lustracja Lustracja

Lustracja

Pełna lustracja Spółdzielni obejmująca całokształt jej działalności za lata 2017-2018 i 4-ty kwartał 2019 roku oraz działalność inwestycyjną do 30 listopada 2019 roku.

OGŁOSZENIA OGŁSZENIE

OGŁSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” informuje, iż: • 14 grudnia 2019r.(sobota) jest dniem pracy w godz. od 7:30 do 15:30 . • 27 grudnia 2019r.(piątek) jest dniem wolnym pracy.

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” informuje, że posiada do sprzedaży w drodze konkursu ofert – Ciągnik rolniczy URSUS C 360 3P rok produkcji 1987  – Przyczepę ciężarową rolniczą samowyładowczą rok produkcji 1978, dopuszczalna ładowność 4000 kg Wyżej wymieniony sprzęt można oglądać na Bazie Spółdzielni przy ulicy Bitwy nad Bzura 41 w godzinach 7 00 – 15 00 …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej  na wykonanie: „Utwardzenie terenu pod wiatę śmietnikową wraz z chodnikiem na osiedlu M.Konopnicka” – zgodnie z przedstawionym szkicem graficznym.Rzędną utwardzenia terenu dostosować do gruntu rodzimego.Zakres przewidywanych czynności :1. ręczne korytowanie do głębokości ok.20 cm,2. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczniegrubości 15 cm po zagęszczeniu,3. podbudowa piaskowo …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej nadostawę i montaż do konstrukcji ściany (pod styropianem) na kołki chemiczne, daszkówjednospadowych nad balkonami IV piętra na budynku mieszkalnym przy :ul. Belwederskiej 83 ( 12 szt.)ul. Bitwy nad Bzurą 24 ( 12 szt.)ul. ZWZ 1 ( 12 szt.) w Łęczycy.      Konstrukcja z profili …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu nr 28 w budynku przy ul. Zachodniej 3 w Łęczycy.       Podstawą złożenia oferty jest sporządzenie szczegółowego kosztorysu ofertowego na podstawie załączonego przedmiaru robót do wykonania. W przedmiarze należy uwzględnić doprowadzenie sufitu i ścian do …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA REGULAMIN TERENU IMPREZY PLENEROWEJ

REGULAMIN TERENU IMPREZY PLENEROWEJ

REGULAMIN TERENU IMPREZY PLENEROWEJ W ŁĘCZYCY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS Festynu Rodzinnego z okazji 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w dniu 31 sierpnia 2019 r. Organizator: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) został wydany na po podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Regulamin adresowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą …

Read Article Read More