Lustracja Lustracja

Lustracja

Pełna lustracja Spółdzielni obejmująca całokształt jej działalności za lata 2017-2018 i 4-ty kwartał 2019 roku oraz działalność inwestycyjną do 30 listopada 2019 roku.