OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w  Łęczycy w związku z nie rozstrzygnięciem w pierwszym i drugim terminie przetargu,  ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH Z KOSTKI BETONOWEJ W ZAKRESIE: a). REMONT SCHODÓW I WYKONANIE CHODNIKA PRZY BUDYNKU UL. BELWEDERSKA 85, b). UTWARDZENIE NAWIERZCHNI – WYKONANIE CHODNIKA PRZY BUDYNKU WOJSKA POLSKIEGO …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy informuje, że posiada do sprzedaży używane ławki parkowe z demontażu  w cenie 123,00 zł./szt. (brutto). Istnieje możliwość negocjacji ceny w zależności od stanu technicznego, ilości  i zainteresowania Osoby chętne do zakupu zapraszamy na Bazę Techniczną Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy przy ul. Bitwy nad Bzurą 41. Informacji udzielamy w …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy informuje, że posiada do sprzedaży używane pojemniki na odpady komunalne o pojemności 1100 l. w cenie 307,50 zł./szt. (brutto). Istnieje możliwość negocjacji ceny w zależności od stanu technicznego, ilości  i zainteresowania. Osoby chętne do zakupu zapraszamy na Bazę Techniczną Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy przy ul. Bitwy nad Bzurą …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA O G Ł O S Z E N I E IV

O G Ł O S Z E N I E IV

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy informuje o zmianie dotyczącej przetargu: NA ZAKUP , MONTAŻ I NAPRAWY DOMOFONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA” W ŁĘCZYCY. W związku z rozbieżnością odnośnie terminu składania ofert: – w ogłoszeniu III – podano termin – 21.07.2021r, godz. 1500 – w SIWZ – podano termin – 27.07.2021r, godz. 1500 ostatecznie …

Read Article Read More

__ O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU       Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w  Łęczycy unieważnia przetarg z dnia 30.06.2021r. na wykonanie zadania : NA  ZAKUP , MONTAŻ I NAPRAWY DOMOFONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH   SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA”  W  ŁĘCZYCY. Przyczyny unieważnienia przetargu: – z czterech złożonych ofert tylko jedna spełniała wszystkie kryteria Zamawiającego, – prawidłowo złożona oferta przekraczała założony budżet Zamawiającego i …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE-uzupełnienie 1

OGŁOSZENIE-uzupełnienie 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy wnosi uzupełnienie do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania : NA ZAKUP , MONTAŻ I NAPRAWY DOMOFONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA” W ŁĘCZYCY. Uzupełnieniu podlega załącznik nr 1 w zakresie dodatkowych domofonów oznaczonych symbolem B: – M. Konopnickiej 9 – 3klatka (B20), -M. Konopnickiej 11– 3klatka …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA INFORMACJA

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” informuje , że: w związku z przypadającym świętem na sobotę tj. 26 grudnia 2020 roku 24 grudnia 2020 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy. Podstawa: art. 130 § 2 Kodeksu pracy

OGŁOSZENIA Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

RADA NADZORCZA Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy Ul. M. Konopnickiej 11a, 99-100 Łęczyca zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020 oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. Zm.) …

Read Article Read More