OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE II TERMIN

OGŁOSZENIE II TERMIN

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza przetarg nieograniczony  na : Wymianę pionów instalacji zimnej i ciepłej wody( instalacja w szachtach), wraz z odcinkami przyłączy do poziomów piwnic w budynkach mieszkalnych  5-cio kondygnacyjne   w systemie OWT-67  położone  w Łęczycy  przy: a/   ul. Belwederskiej 81 a    posiadający  15 pionów instalacji, b/  ul. Bitwy nad Bzurą 39  posiadający …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE II TERMIN

OGŁOSZENIE II TERMIN

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy prosi o złożenie oferty cenowej na Wykonanie pomiarów elektrycznych w mieszkaniach ( kuchnia i łazienka) polegających na badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badania wyłączników różnicowoprądowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Belwederskiej 75, 75 a, 81, 81 a, 83, 85, Bitwy nad Bzurą 24, 26,39 i Dworcowej 5 f …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA ODPOWIEDŹ DLA OFERENTA

ODPOWIEDŹ DLA OFERENTA

Dotyczy:  „Zakupu z dostawą fabrycznie nowych ławek parkowych”. W związku z zapytaniem Oferenta z dnia 21.08.2020 r. drogą mailową w sprawie  szerokości całkowitej ławki  Zamawiający wyjaśnia: Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza  szerokość całkowitą ławki od 50 cm.

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE II TERMIN

OGŁOSZENIE II TERMIN

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza przetarg nieograniczony  na : WYMIANĘ  INSTALACJI   ELEKTRYCZNEJ W   PIWNICACH    ORAZ   WYMIANĘ    ZABEZPIECZEŃ    WRAZ    Z    ODGAŁĘŹNIKAMI  NA   PIONACH (WLZ)  W   ZASOBACH     SPÓŁDZIELNI. Termin składania ofert  upływa w dniu 07 wrzesień 2020 r. do godziny 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 11 „a”, 99-100 Łęczyca. Specyfikację …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza przetarg nieograniczony  na ZAKUP   DEMONTAŻ   STARYCH   I  MONTAŻ   NOWYCH   DRZWI   DWUSKRZYDŁOWYCH  ANTWŁAMANIOWYCH  W  BUDYNKU  ADSMINISTRACYJNO  –  HANDLOWYM   PRZY   UL. M. KONOPNICKIEJ  11 a  W  ŁĘCZYCY. Termin składania ofert  upływa w dniu 07 września  2020 r. do godziny 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 11 …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

             Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza przetarg nieograniczony  na           ZAKUP   Z   DOSTAWĄ    FABRYCZNIE   NOWYCH   ŁAWEK    PARKOWYCH. Termin składania ofert  upływa w dniu 31 sierpnia 2020 r. do godziny 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 11 „a”, 99-100 Łęczyca. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w  Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” informuje, że: w związku z przypadającym świętem na sobotę tj.15 sierpnia 2020 roku 14 sierpnia 2020 roku(piątek) jest dniem wolnym od pracy. Podstawa: art.130 § 2 Kodeksu pracy

OGŁOSZENIA Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Dotyczy: przetargu nieograniczony na „Zakup z dostawą fabrycznie nowych pojemników 1100 l z tworzywa sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów z uwzględnieniem przeznaczenia rodzaju odpadu”. W związku ze złożonym zapytaniem przez jednego z oferentów przedstawiamy poniższą treść pytania i jej odpowiedź celem uwzględnienia w prawidłowej wycenie oferty. Czy pojemniki mogą być oznakowane naklejką o wymiarach 20 …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup z dostawą fabrycznie nowych pojemników 1100 l z tworzywa sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów z uwzględnieniem przeznaczenia rodzaju odpadu” Termin składania ofert upływa w dniu 21 lipca 2020 r. do godziny 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 11 „a”, 99-100 …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA O G Ł O S Z E N I E II TERMIN

O G Ł O S Z E N I E II TERMIN

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie odpowietrzenia ponad konstrukcję dachu pionów kanalizacyjnych , na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dominikańskiej 10 a w Łęczycy. Budynek jest pięciokondygnacyjny, tradycyjny murowany. Dach wielospadowy pokryty blachą powlekaną z poddaszem nieużytkowym. Zakres prac obejmuje: 1. wykonanie otworu w połaci dachowej na poddaszu, 2. …

Read Article Read More