OGŁOSZENIA INFORMACJA

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” informuje , że: w związku z przypadającym świętem na sobotę tj. 26 grudnia 2020 roku 24 grudnia 2020 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy. Podstawa: art. 130 § 2 Kodeksu pracy

OGŁOSZENIA Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

RADA NADZORCZA Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy Ul. M. Konopnickiej 11a, 99-100 Łęczyca zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020 oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. Zm.) …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA PRZEGLĄD JESIENNY

PRZEGLĄD JESIENNY

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Łęczycanka” w Łęczycy informuje iż przegląd jesienny zasobów odbędzie się w dniach: 28 października 2020r. od godz.14:00 – os. Belwederska,  ul. Dworcowa 29 października 2020r. od godz.16:00 – os. M. Konopnickiej, ul. Dominikańska , ul. Zachodnia i ul. Wojska Polskiego.

OGŁOSZENIA INFORMACJA

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej,, Łęczycanka’’ w Łęczycy informuje, żeSprawozdanie Finansowe Spółdzielni i Sprawozdanie Zarządu za rok 2019zostało wysłane do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie ustawowym. Członek ZarząduGrzegorz Dymecki Prezes ZarząduJarosław Pacholski

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy  ogłasza nabór na stanowisku zastępcy Prezesa Zarządu Opis stanowiska: Nadzór prowadzenie spraw z zakresu eksploatacji, remontów i konserwacji zasobów zarządzanych przez SM ,,Łęczycanka” wraz ze wszystkimi urządzeniami na osiedlach. Nadzór i koordynacja działalności poporządkowanych komórek organizacyjnych w oparciu  o schemat organizacyjny Spółdzielni Nadzór w zakresie inwestycji i wykonawstwo robót remontowo-budowlanych …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE II TERMIN

OGŁOSZENIE II TERMIN

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza przetarg nieograniczony  na : Wymianę pionów instalacji zimnej i ciepłej wody( instalacja w szachtach), wraz z odcinkami przyłączy do poziomów piwnic w budynkach mieszkalnych  5-cio kondygnacyjne   w systemie OWT-67  położone  w Łęczycy  przy: a/   ul. Belwederskiej 81 a    posiadający  15 pionów instalacji, b/  ul. Bitwy nad Bzurą 39  posiadający …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE II TERMIN

OGŁOSZENIE II TERMIN

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy prosi o złożenie oferty cenowej na Wykonanie pomiarów elektrycznych w mieszkaniach ( kuchnia i łazienka) polegających na badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badania wyłączników różnicowoprądowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Belwederskiej 75, 75 a, 81, 81 a, 83, 85, Bitwy nad Bzurą 24, 26,39 i Dworcowej 5 f …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA ODPOWIEDŹ DLA OFERENTA

ODPOWIEDŹ DLA OFERENTA

Dotyczy:  „Zakupu z dostawą fabrycznie nowych ławek parkowych”. W związku z zapytaniem Oferenta z dnia 21.08.2020 r. drogą mailową w sprawie  szerokości całkowitej ławki  Zamawiający wyjaśnia: Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza  szerokość całkowitą ławki od 50 cm.

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE II TERMIN

OGŁOSZENIE II TERMIN

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza przetarg nieograniczony  na : WYMIANĘ  INSTALACJI   ELEKTRYCZNEJ W   PIWNICACH    ORAZ   WYMIANĘ    ZABEZPIECZEŃ    WRAZ    Z    ODGAŁĘŹNIKAMI  NA   PIONACH (WLZ)  W   ZASOBACH     SPÓŁDZIELNI. Termin składania ofert  upływa w dniu 07 wrzesień 2020 r. do godziny 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 11 „a”, 99-100 Łęczyca. Specyfikację …

Read Article Read More