OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania : „ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY GARAŻACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICY BELWEDERSKIEJ ORAZ ULICY BITWY NAD BZURĄ W ŁĘCZYCY, dz. nr. ewid: 1853, 1860, 399/7,336/2, 1847/9, 1847/4, obr. Łęczyca – ETAP I – ODCINEK – W(Wylot) – Studnia Os (Osadnik), wg Projektu” Szczegółowy …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w  Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania : „Wykonanie kontroli przewodów kominowo – wentylacyjnych i ich czyszczenie, kontrola instalacji gazowych oraz usług opiniodawczych i prewencyjnych przewodów i urządzeń kominowo – wentylacyjnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy” Szczegółowy szacunkowy zakres prac ujęto w  SIWZ. Ofertę należy złożyć w …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

W związku ze zniesieniem niektórych restrykcji związanych z trwającym na terenie RP stanem epidemii COVID-19 od dnia 1 marca 2022r. Zarząd SM „Łęczycanka” informuje o wprowadzeniu nowych zasad obsługi interesantów na terenie Spółdzielni. – Wszelkie sprawy nie wymagające osobistej obecności w siedzibie Spółdzielni należy w dalszym ciągu załatwiać telefonicznie, mailowo bądź korespondencyjnie. – W przypadku …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w  Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania : „ROZBIÓRKA ZESPOŁU KOMINÓW W SZCZYCIE BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. M. KONOPNICKIEJ 11 WRAZ WYKONANIEM DOCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ”. DEMONTAŻ URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W NIECZYNNEJ KOTŁOWNI W PODZIEMIU BUDYNKU M. KONOPNICKIEJ 11. Szczegółowy szacunkowy zakres prac ujęto w  SIWZ. 1.Prace demontażowe kominów i dociepleniowe …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania : „WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI CHODNIKÓW PRZY BUDYNKU DOMINIKAŃSKA 10a, BĘDĄCYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŁĘCZYCANKA” W ŁĘCZYCY” W ZAKRESIE: a). Rozebranie istniejącej nawierzchni chodników z płyt chodnikowych 50 x 50 cm, wywóz gruzu i utylizacja, b). Rozebranie krawężników drogowych 30x15cm i obrzeży …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w   Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania : MODERNIZACJA PIONÓW WLZ (wymiana zabezpieczeń z topikowych na eski z oprzyrządowaniem) W PONIŻEJ WYMIENIONYCH BUDYNKACH MIESZKALNYCH   SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA”  W  ŁĘCZYCY: ul. Dworcowa 5f, ul. Osiedlowa 4, ul. Belwederska 85, ul. Belwederska 83, ul. Belwederska 75a, ul. Dominikańska 10a, ul. Dominikańska …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” zawiadamia, żena podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy 27 grudnia 2021 roku  (poniedziałek)jest dniem wolnym od pracy dla Pracowników SM ,,Łęczycanka” Zarząd SM ,,Łęczycanka”

OGŁOSZENIA Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

RADA NADZORCZA Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy Ul. M. Konopnickiej 11a, 99-100 Łęczyca zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021 oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. Zm.) …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w  Łęczycy w związku z nie rozstrzygnięciem w pierwszym i drugim terminie przetargu,  ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH Z KOSTKI BETONOWEJ W ZAKRESIE: a). REMONT SCHODÓW I WYKONANIE CHODNIKA PRZY BUDYNKU UL. BELWEDERSKA 85, b). UTWARDZENIE NAWIERZCHNI – WYKONANIE CHODNIKA PRZY BUDYNKU WOJSKA POLSKIEGO …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy informuje, że posiada do sprzedaży używane ławki parkowe z demontażu  w cenie 123,00 zł./szt. (brutto). Istnieje możliwość negocjacji ceny w zależności od stanu technicznego, ilości  i zainteresowania Osoby chętne do zakupu zapraszamy na Bazę Techniczną Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy przy ul. Bitwy nad Bzurą 41. Informacji udzielamy w …

Read Article Read More