OGŁOSZENIA Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Dotyczy: przetargu nieograniczony na „Zakup z dostawą fabrycznie nowych pojemników 1100 l z tworzywa sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów z uwzględnieniem przeznaczenia rodzaju odpadu”. W związku ze złożonym zapytaniem przez jednego z oferentów przedstawiamy poniższą treść pytania i jej odpowiedź celem uwzględnienia w prawidłowej wycenie oferty. Czy pojemniki mogą być oznakowane naklejką o wymiarach 20 …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup z dostawą fabrycznie nowych pojemników 1100 l z tworzywa sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów z uwzględnieniem przeznaczenia rodzaju odpadu” Termin składania ofert upływa w dniu 21 lipca 2020 r. do godziny 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 11 „a”, 99-100 …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA O G Ł O S Z E N I E II TERMIN

O G Ł O S Z E N I E II TERMIN

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie odpowietrzenia ponad konstrukcję dachu pionów kanalizacyjnych , na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dominikańskiej 10 a w Łęczycy. Budynek jest pięciokondygnacyjny, tradycyjny murowany. Dach wielospadowy pokryty blachą powlekaną z poddaszem nieużytkowym. Zakres prac obejmuje: 1. wykonanie otworu w połaci dachowej na poddaszu, 2. …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie odpowietrzenia ponad konstrukcję dachu pionów kanalizacyjnych , na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dominikańskiej 10 a w Łęczycy. Budynek jest pięciokondygnacyjny, tradycyjny murowany. Dach wielospadowy pokryty blachą powlekaną z poddaszem nieużytkowym. Zakres prac obejmuje: wykonanie otworu w połaci dachowej na poddaszu, odpowietrzenie pionu …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy w związku z trwającym w Polsce stanem epidemii, mając na względzie art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” informuje,  że posiada do sprzedaży w drodze konkursu ofert – samochód Volkswagen LT 35  2,5 TDI rok produkcji 2003 typu Furgon L1H1 Wyżej wymieniony sprzęt można oglądać na Bazie Spółdzielni przy ulicy Bitwy nad Bzura 41 w godzinach 7 00  –  15 00 Z uwagi na ciągłe użytkowanie pojazdu oględziny należy ustalić …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pod nazwą „Renowacja pionów kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ; ul. M. Konopnickiej 5 ul. M. Konopnickiej 9 ul. Dominikańskiej 15 w Łęczycy”, polegająca na: – czyszczeniu rury, – wypłukaniu osadów i kamienia, – wysuszeniu rur, – natryskiwaniu wnętrza rury …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA UWAGA!!!

UWAGA!!!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Główny Inspektorat Sanitarny apeluje o stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. GIS rekomenduje unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem. W przypadku wątpliwości co do …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany wyłazów dachowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 5-cio kondygnacyjnych położonych przy: a/ ul. M. Konopnickiej 3, 5,7, 9, 11, 8c, ul. Wojska Polskiego 1 a, 1 b, 1 c, ul. Osiedlowej 4 ul. Dworcowej 5 f po 1 szt. łącznie 11 szt. b/ …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na: DEMONTAŻ, ZAKUP I MONTAŻ drzwi stalowych pełnych jednoskrzydłowych wewnętrznych w kolorze RAL 7035 do korytarzy piwnicznych o odporności ogniowej EI 30 z wszelkimi atestami i zgodnością z Polskimi Normami w budynkach mieszkalnych przy : ul. M. Konopnickiej 1 – 3 szt. ul. M. Konopnickiej …

Read Article Read More