OGŁOSZENIA O G Ł O S Z E N I E IV

O G Ł O S Z E N I E IV

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy informuje o zmianie dotyczącej przetargu: NA ZAKUP , MONTAŻ I NAPRAWY DOMOFONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA” W ŁĘCZYCY. W związku z rozbieżnością odnośnie terminu składania ofert: – w ogłoszeniu III – podano termin – 21.07.2021r, godz. 1500 – w SIWZ – podano termin – 27.07.2021r, godz. 1500 ostatecznie …

Read Article Read More

__ O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU       Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w  Łęczycy unieważnia przetarg z dnia 30.06.2021r. na wykonanie zadania : NA  ZAKUP , MONTAŻ I NAPRAWY DOMOFONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH   SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA”  W  ŁĘCZYCY. Przyczyny unieważnienia przetargu: – z czterech złożonych ofert tylko jedna spełniała wszystkie kryteria Zamawiającego, – prawidłowo złożona oferta przekraczała założony budżet Zamawiającego i …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE-uzupełnienie 1

OGŁOSZENIE-uzupełnienie 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy wnosi uzupełnienie do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania : NA ZAKUP , MONTAŻ I NAPRAWY DOMOFONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA” W ŁĘCZYCY. Uzupełnieniu podlega załącznik nr 1 w zakresie dodatkowych domofonów oznaczonych symbolem B: – M. Konopnickiej 9 – 3klatka (B20), -M. Konopnickiej 11– 3klatka …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA INFORMACJA

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” informuje , że: w związku z przypadającym świętem na sobotę tj. 26 grudnia 2020 roku 24 grudnia 2020 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy. Podstawa: art. 130 § 2 Kodeksu pracy

OGŁOSZENIA Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

RADA NADZORCZA Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy Ul. M. Konopnickiej 11a, 99-100 Łęczyca zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020 oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. Zm.) …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA PRZEGLĄD JESIENNY

PRZEGLĄD JESIENNY

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Łęczycanka” w Łęczycy informuje iż przegląd jesienny zasobów odbędzie się w dniach: 28 października 2020r. od godz.14:00 – os. Belwederska,  ul. Dworcowa 29 października 2020r. od godz.16:00 – os. M. Konopnickiej, ul. Dominikańska , ul. Zachodnia i ul. Wojska Polskiego.

OGŁOSZENIA INFORMACJA

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej,, Łęczycanka’’ w Łęczycy informuje, żeSprawozdanie Finansowe Spółdzielni i Sprawozdanie Zarządu za rok 2019zostało wysłane do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie ustawowym. Członek ZarząduGrzegorz Dymecki Prezes ZarząduJarosław Pacholski

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy  ogłasza nabór na stanowisku zastępcy Prezesa Zarządu Opis stanowiska: Nadzór prowadzenie spraw z zakresu eksploatacji, remontów i konserwacji zasobów zarządzanych przez SM ,,Łęczycanka” wraz ze wszystkimi urządzeniami na osiedlach. Nadzór i koordynacja działalności poporządkowanych komórek organizacyjnych w oparciu  o schemat organizacyjny Spółdzielni Nadzór w zakresie inwestycji i wykonawstwo robót remontowo-budowlanych …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE II TERMIN

OGŁOSZENIE II TERMIN

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza przetarg nieograniczony  na : Wymianę pionów instalacji zimnej i ciepłej wody( instalacja w szachtach), wraz z odcinkami przyłączy do poziomów piwnic w budynkach mieszkalnych  5-cio kondygnacyjne   w systemie OWT-67  położone  w Łęczycy  przy: a/   ul. Belwederskiej 81 a    posiadający  15 pionów instalacji, b/  ul. Bitwy nad Bzurą 39  posiadający …

Read Article Read More