OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza przetarg nieograniczony  na ZAKUP   DEMONTAŻ   STARYCH   I  MONTAŻ   NOWYCH   DRZWI   DWUSKRZYDŁOWYCH  ANTWŁAMANIOWYCH  W  BUDYNKU  ADSMINISTRACYJNO  –  HANDLOWYM   PRZY   UL. M. KONOPNICKIEJ  11 a  W  ŁĘCZYCY. Termin składania ofert  upływa w dniu 07 września  2020 r. do godziny 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 11 …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

             Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza przetarg nieograniczony  na           ZAKUP   Z   DOSTAWĄ    FABRYCZNIE   NOWYCH   ŁAWEK    PARKOWYCH. Termin składania ofert  upływa w dniu 31 sierpnia 2020 r. do godziny 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 11 „a”, 99-100 Łęczyca. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w  Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” informuje, że: w związku z przypadającym świętem na sobotę tj.15 sierpnia 2020 roku 14 sierpnia 2020 roku(piątek) jest dniem wolnym od pracy. Podstawa: art.130 § 2 Kodeksu pracy

OGŁOSZENIA Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Dotyczy: przetargu nieograniczony na „Zakup z dostawą fabrycznie nowych pojemników 1100 l z tworzywa sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów z uwzględnieniem przeznaczenia rodzaju odpadu”. W związku ze złożonym zapytaniem przez jednego z oferentów przedstawiamy poniższą treść pytania i jej odpowiedź celem uwzględnienia w prawidłowej wycenie oferty. Czy pojemniki mogą być oznakowane naklejką o wymiarach 20 …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup z dostawą fabrycznie nowych pojemników 1100 l z tworzywa sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów z uwzględnieniem przeznaczenia rodzaju odpadu” Termin składania ofert upływa w dniu 21 lipca 2020 r. do godziny 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 11 „a”, 99-100 …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA O G Ł O S Z E N I E II TERMIN

O G Ł O S Z E N I E II TERMIN

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie odpowietrzenia ponad konstrukcję dachu pionów kanalizacyjnych , na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dominikańskiej 10 a w Łęczycy. Budynek jest pięciokondygnacyjny, tradycyjny murowany. Dach wielospadowy pokryty blachą powlekaną z poddaszem nieużytkowym. Zakres prac obejmuje: 1. wykonanie otworu w połaci dachowej na poddaszu, 2. …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie odpowietrzenia ponad konstrukcję dachu pionów kanalizacyjnych , na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dominikańskiej 10 a w Łęczycy. Budynek jest pięciokondygnacyjny, tradycyjny murowany. Dach wielospadowy pokryty blachą powlekaną z poddaszem nieużytkowym. Zakres prac obejmuje: wykonanie otworu w połaci dachowej na poddaszu, odpowietrzenie pionu …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy w związku z trwającym w Polsce stanem epidemii, mając na względzie art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” informuje,  że posiada do sprzedaży w drodze konkursu ofert – samochód Volkswagen LT 35  2,5 TDI rok produkcji 2003 typu Furgon L1H1 Wyżej wymieniony sprzęt można oglądać na Bazie Spółdzielni przy ulicy Bitwy nad Bzura 41 w godzinach 7 00  –  15 00 Z uwagi na ciągłe użytkowanie pojazdu oględziny należy ustalić …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pod nazwą „Renowacja pionów kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ; ul. M. Konopnickiej 5 ul. M. Konopnickiej 9 ul. Dominikańskiej 15 w Łęczycy”, polegająca na: – czyszczeniu rury, – wypłukaniu osadów i kamienia, – wysuszeniu rur, – natryskiwaniu wnętrza rury …

Read Article Read More