DYŻURY

DYŻURY

DYŻURY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ Łęczycanka”

m-ce: ———————— 2020 r. g.15.00 do 17.00

   
Dymecki Grzegorz Członek RN
Ostrowska Anna Członek RN
Gdula Marek Sekretarz RN
Witczak Marcin Członek RN
Majewski Marek Przewodniczący RN
Tuszyńska Agnieszka z-ca Przewodniczącego RN
Dymecki Grzegorz Członek RN
Ostrowska Anna Członek RN
Gdula Marek Sekretarz RN
Witczak Marcin Członek RN
Majewski Marek Przewodniczący RN
Tuszyńska Agnieszka z-ca Przewodniczącego RN