DYŻURY

DYŻURY

DYŻURY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ Łęczycanka”

m-ce: kwiecień, maj, czerwiec 2024 r. g.15.00 do 17.00

Kwiecień 2024r.
Łukasiewicz Robert Członek RN03 kwiecień 2024r.
Maj 2024r.
Tuszyńska Agnieszkaz-ca Przewodniczącego RN08 maj 2024r.
Czerwiec 2024r.
Majewski MarekPrzewodniczący RN05 czerwiec 2024r.