DYŻURY

DYŻURY

DYŻURY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ Łęczycanka”

m-ce: styczeń/luty/marzec 2023 r. g.15.00 do 17.00

Styczeń 2023r.
Ostrowska Anna Członek RN04 stycznia 2023r.
Pijewski Tomasz Członek RN04 stycznia 2023r.
Luty 2023r.
Majewski Marek Przewodniczący RN 01 lutego 2023r.
Tuszyńska Agnieszkaz-ca Przewodniczącego RN01 lutego 2023r.
Marzec 2023r.
Wasiak IreneuszCzłonek RN01 marca 2023r.
Witczak MarcinCzłonek RN01 marca 2023r.