Informacja o przerwach w dostawie wody

Informacja o przerwach w dostawie wody

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ŁĘCZYCY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z PRACAMI KONSERWACYJNO-REMONTOWYMI NA STACJI UZDATNIANIA WODY W NOCY Z 28 NA 29 MAJA 2019 R
(WTOREK-ŚRODA) W GODZ. 2400-200 ORAZ 
W NOCY Z 29 NA 30 MAJA 2019 R
(ŚRODA-CZWARTEK) W GODZ. 2400-200 NASTĄPIĄ PRZERWY W DOSTAWIE WODY NA TERENIE MIASTA ŁĘCZYCY

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA Z TYM ZWIĄZANE