Lustracja

Lustracja

Lustracja z zakresu działalności inwestycyjnej Spółdzielni za okres op 01 grudzień 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku z uwzględnieniem czasokresu jej przygotowania i przekazania do użytku.


Pełna lustracja Spółdzielni obejmująca całokształt jej działalności za lata 2017-2018 i 4-ty kwartał 2019 roku oraz działalność inwestycyjną do 30 listopada 2019 roku.