INFORMACJA

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej,, Łęczycanka’’ w Łęczycy informuje, że
Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni i Sprawozdanie Zarządu za rok 2019
zostało wysłane do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie ustawowym.

Członek Zarządu
Grzegorz Dymecki

Prezes Zarządu
Jarosław Pacholski