INFORMACJA

INFORMACJA

Informujemy, że obrady Rady Nadzorczej odbędą się
30 stycznia 2020 roku o godzinie 18.00