INFORMACJA

INFORMACJA

Informujemy, że obrady Rady Nadzorczej odbędą się
29 stycznia 2020 roku o godzinie 17.00