Lista zgłoszonych kandydatów na członka Rady Nadzorczej

Lista zgłoszonych kandydatów na członka Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „ Łęczycanka” w Łęczycy spełniających wymogi ś 24 ust.3 , ust.5 i zostali zgłoszeni w trybie ś 17 ust.3 i 5 18 ust.12

Statutu SM „Łęczycanka” w Łęczycy – wybory uzupełniające – kadencja 2022-2025

1. Graczyk Krzysztof -poz. rejestru członk. 3016

2. Łukasiewicz Robert -poz. rejestru członk. 6674