Nabór na stanowisko – Samodzielny Księgowy

Nabór na stanowisko – Samodzielny Księgowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy 
zatrudni osobę na stanowisku Samodzielnego Księgowego

Opis stanowiska:

 • prowadzenie ewidencji księgowych i analizowanie dokumentów księgowych,
 • sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych wpływających do Spółdzielni i ich dekretowanie,
 • przygotowywanie dokumentacji płacowej, sporządzanie list płac, pracowników ,a także z tytułu umów zleceń, umów o dzieło ,wynagrodzeń Rady Nadzorczej;
 • sporządzanie deklaracji ZUS ,PIT ,i innych dokumentów związanych z wynagrodzeniami;
 • rozliczanie i uzgadnianie sald z ZUS i Urzędem Skarbowym w zakresie składek i podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • dekretowanie i księgowanie zadań i prowadzenie rozliczeń z tytułu kredytów, sporządzanie sprawozdań rocznych do banków, uzgadnianie sald,  współpraca z bankami i instytucjami w zakresie wszelkich kontroli;
 • dekretowanie i księgowanie zadań remontowych Spółdzielni i uzgadnianie kosztów i przychodów funduszu remontowego Spółdzielni;
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów rozliczeń z tytułu praw do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu (garaże, lokale użytkowe) z bankami i instytucjami w zakresie wszelkich kontroli;
 • przygotowywanie informacji do planów gospodarczo-finansowych Spółdzielni oraz współuczestniczenie przy ich sporządzaniu;
 • współudział w sporządzaniu sprawozdań rocznych spółdzielni i rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych;
 • obsługa z.f.ś.s.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w specjalności :finanse i rachunkowość, ekonomia i pokrewne,
 • co najmniej 2-letni staż pracy w księgowości na samodzielnym stanowisku;
 • obsługa komputera i znajomość pakietu Office, szczególnie Word i Excel;
 • znajomość programów księgowych (mile widziana znajomość programu SoftHard),
 • znajomość programu Płatnik;
 • samodzielność i zaangażowanie w powierzone zadania, wysoka dyscyplina pracy, komunikatywność;
 • umiejętność organizacji pracy własnej i optymalnego wykorzystania czasu pracy,.
 • umiejętność szybkiego kojarzenia faktów oraz wyciągania logicznych wniosków,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Oferujemy:

 • korzystne i stabilne warunki pracy

 Wymagane Dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie –załącznik
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; załącznik
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych; załącznik
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”; –załącznik
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Łęczycanka” z siedzibą w Łęczycy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
   ( Dz. U. 2018. poz. 1000);

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 09 sierpnia 2019 roku do godz. 15.30
w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” z siedzibą: 99-100 Łęczyca,
ul. M. Konopnickiej 11a, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Rekrutacja-samodzielny księgowy”

Pliki do pobrania:

 1. Kwestionariusz naboru
 2. Oświadczenie
 3. Zgoda na przetwarzanie danych