O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy oferuje do wynajęcia lokale użytkowe przeznaczone pod nieuciążliwą działalność usytuowane
w piwnicach budynków :

OSIEDLE KONOPNICKA

Adres: M. Konopnickiej 1 o pow. 114,19 m2 (po kotłowni)

  1. Adres: M. Konopnickiej 11 o pow. 124,99 m2 (po kotłowni)
  2. Adres: Dominikańska 8 o pow. 21,07 m2
  3. Adres: Dominikańska 8C o pow. 15,47 m2

Bliższych informacji udzieli Administrator Osiedla nr tel. : 607-909-762

OSIEDLE BELWEDERSKA

  1. Adres: Belwederska 75A o pow. 47,28 m2
  2. Adres: Bitwy Nad Bzurą 24 o pow. 24,97 m2
  3. Adres: Bitwy Nad Bzurą 39 o pow. 24,27 m2

Bliższych informacji udzieli Administrator Osiedla nr tel. : 607-909-761

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy oferuje do wynajęcia lokal użytkowy z przeznaczeniem na magazyn, działalność produkcyjna lub usługową usytuowany :

BAZA SPÓŁDZIELNI

  1. Adres : ulica Bitwy Nad Bzurą 41 (Baza SM) o powierzchni 83,01 m2.

Bliższych informacji udzieli Kierownik Działu Technicznego nr tel. : 693-097-102