OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” zawiadamia, że
na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy

27 grudnia 2021 roku  (poniedziałek)
jest dniem wolnym od pracy
dla Pracowników SM ,,Łęczycanka”

Zarząd SM ,,Łęczycanka”