Ogłoszenie

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej na pomalowanie klatek schodowych w zasobach spółdzielni w dwóch wariantach :

Pierwszy wariant wg zakresu robót do wykonania:

 1. Zabezpieczenie drzwi wejściowych i drzwi do mieszkań lokatorów, okien na klatkach schodowych, podestów i schodów.
 2. Zeskrobanie łuszczącej się farby na sufitach i ścianach, oczyszczenie powierzchni tynku z kurzu i pyłu, reperacja pęknięć, rys i uszkodzeń oraz szpachlowanie nierówności na ścianach i sufitach oraz stropach biegów i spoczników i pomalowanie 2 x farbami emulsyjnymi sufitu i ścian powyżej lamperii.
 3. Zeskrobanie z lamperii łuszczącej się farby oczyszczenie powierzchni tynku z kurzu i pyłu, reperacja uszkodzeń tynków zaprawą gipsową. Przetarcie całej powierzchni papierem ściernym, zagruntowanie, pomalowanie 2 x farbą olejną.
 4. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów o wys. do 20 cm, policzków schodów, pasów 10 cm od spodu biegów schodowych, ewentualnie ościeża drzwiowe do lokatorów, drzwi wejściowych ( głównych) do piwnicy od wewnątrz i zewnątrz.
 5. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie łuszczącej się farby. ( balustrady, grzejniki, szafki, drabiny, stopnie włazowe). Zagruntowanie i malowanie 2 x farbą olejną w/w powierzchni.
 6. Oczyszczenie powierzchni z brudu, kurzu i pyłu, zeskrobanie łuszczącej się farby oraz zagruntowanie
  i pomalowanie farba olejna 2 x cokołów.
 7. Wymiana poręczówki na balustradzie schodowej.
 8. Sprzątanie klatki schodowej w trakcie robót oraz posprzątanie i umycie klatki po zakończeniu robót malarskich..

Drugi wariant wg zakresu robót do wykonania:

 1. Zabezpieczenie drzwi wejściowych i drzwi do mieszkań lokatorów, okien na klatkach schodowych, podestów i schodów.
 2. Zeskrobanie łuszczącej się farby na sufitach i ścianach, oczyszczenie powierzchni tynku z kurzu i pyłu,
  reperacja pęknięć, rys i uszkodzeń oraz szpachlowanie nierówności na ścianach i sufitach oraz stropach biegów i spoczników i pomalowanie 2 x farbami emulsyjnymi sufitu i ścian powyżej lamperii.
 3. montaż narożników aluminiowych perforowanych na ścianach przy wykonywaniu tynku żwicznego.
 4. Przeszlifowanie całej powierzchni lamperii papierem ściernym, , reperacja uszkodzeń tynków zaprawą gipsową. Wykonanie podkładu szczepnego i tynkarskiego oraz położenie tynku żywicznego.
 5. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów o wys. do 20 cm, policzków schodów, pasów 10 cm od spodu biegów schodowych, ewentualnie ościeża drzwiowe do lokatorów, drzwi wejściowych ( głównych) do piwnicy od wewnątrz i zewnątrz.
 6. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie łuszczącej się farby ( balustrady, grzejniki, szafki, drabiny, stopnie włazowe itp.),zagruntowanie i malowanie dwukrotnie farbą olejną.
 7. Wymiana poręczówki na balustradzie schodowej.
 8. Sprzątanie klatki schodowej w trakcie robót oraz posprzątanie i umycie klatki po zakończeniu robót malarskich. tj. podestów, schodów, okien i drzwi..

Do w/w prac winny być użyte farby ekologiczne do stosowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych.

Planujemy pomalować klatki schodowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy:

ul. Bitwy nad Bzurą 24 – cztery klatki schodowe

ul. Osiedlowa 4 – trzy klatki schodowe

ul. Dominikańskiej 10 – cztery klatki schodowe

ul. M. Konopnickiej 15 – cztery klatki schodowe

Przewidywany termin zakończenia prac – grudzień 2019 r.

W ofercie prosimy podać :

– cenę brutto na poszczególne budynki w dwóch wariatach,

– warunki płatności,

– termin realizacji,

– gwarancję,

oraz dołączyć:

– aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej

– świadectwa kwalifikacyjne na w/w wyroby ( aprobata techniczna, atest higieniczny, klasyfikacja ogniowa,

certyfikat zgodności.

Ofertę należy złożyć do dnia 20.08 2019 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Konopnickiej 11”a”
w Łęczycy w trwale zamkniętej kopercie z napisem „ Malowanie klatek schodowych”.