OGŁOSZENIE-uzupełnienie 1

OGŁOSZENIE-uzupełnienie 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy wnosi uzupełnienie do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania :

NA ZAKUP , MONTAŻ I NAPRAWY DOMOFONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA” W ŁĘCZYCY.

Uzupełnieniu podlega załącznik nr 1 w zakresie dodatkowych domofonów oznaczonych symbolem B:

– M. Konopnickiej 9 – 3klatka (B20),

-M. Konopnickiej 11– 3klatka (B20),

– Zachodnia 9 – 2 klatka, zwiększenie ilości z 10 na 12szt (B12),

Zmiany w załączniku oznaczono tłem żółtym

Uzupełniony szczegółowy zakres wg załącznika nr 1u „Wykaz budynków SM „Łęczycanka”, z podziałem na klatki schodowe w których należy wykonać (zamontować, uruchomić) instalacje domofonową i objąć ją naprawami pogwarancyjnymi”

Dodatkowo Zamawiający dołącza wzór połączonego załącznika:

7/ Załącznik własny – oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z opłat podatków w Urzędzie Skarbowym

8/ Załącznik własny – oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z opłat składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Załączniki:

Wykaz budynków SM „Łęczycanka”

Oświadczenie

Pozostałe warunki oferty bez zmian