DEMONTAŻ, ZAKUP I MONTAŻ

DEMONTAŻ, ZAKUP I MONTAŻ

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

DEMONTAŻ, ZAKUP I MONTAŻ

drzwi stalowych pełnych jednoskrzydłowych wewnętrznych w kolorze RAL 7035 do korytarzy piwnicznych o odporności ogniowej EI 30 z wszelkimi atestami i zgodnością z Polskimi Normami w budynkach mieszkalnych przy :

 • ul. M. Konopnickiej 7 – 3 szt.
 • ul. M. Konopnickiej 9 – 3 szt.
 • ul. Dominikańskiej 10 – 4 szt.
 • Wyposażenie drzwi:

a/   zamek wpuszczany z wkładką umożliwiającą zamknięcie od środka korytarza piwnicznego bez używania klucza;
b/   klamka ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym;
c/   uszczelka ogniowa na całym obwodzie;
d/   tabliczka znamionowa;

 • Dorobienie około 208 szt. kluczy do drzwi.
 • Prace remontowe polegające na:

– demontażu starych drewnianych drzwi i montaż nowych do istniejących ścian;
– montaż drzwi na pianę przeciwpożarową o odporności ogniowej min. EI30;
– wyrównanie zaprawą ubytków tynków; 
– malowanie ścian przy drzwiach dostosować do istniejących kolorów klatki schodowej.

Podstawą złożenia oferty jest wykonanie obmiaru z natury na wyżej wymienionych budynkach zwracając uwagę na instalacje, szerokość biegu i kolizje ze stopniem schodów.

 • W ofercie prosimy podać:
 1. Koszt drzwi z wyposażeniem (cenę brutto).
 2. Koszt dorobienia kluczy (cenę brutto).
 3. Koszt prac remontowych i wykończeniowych (cenę brutto).
 4. Warunki płatności.
 5. Termin realizacji.
 6. Okres gwarancji.
 • Do oferty należy dołączyć dokumenty:
 1. Odpis aktualny z KRS-u lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG.
 2. Świadectwa kwalifikacyjne na w/w wyroby (aprobata techniczna, atest higieniczny, specyfikacja, certyfikaty zgodności, deklaracje).

Ofertę należy złożyć do dnia 05.03.2019 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Konopnickiej 11A w Łęczycy w trwale zamkniętej kopercie z napisem „DRZWI DO PIWNIC”.

Ewentualne zapytania kierować do Pana Mateusza Olczaka tel. 24 721 94 30 i 24 721 94 32 w godz. 800 – 1500 lub drogą elektroniczną : e-mail  sekretariat@sm-leczycanka.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.