ODPOWIEDŹ DLA OFERENTA

ODPOWIEDŹ DLA OFERENTA

Dotyczy:  „Zakupu z dostawą fabrycznie nowych ławek parkowych”.

W związku z zapytaniem Oferenta z dnia 21.08.2020 r. drogą mailową w sprawie  szerokości całkowitej ławki  Zamawiający wyjaśnia:

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza  szerokość całkowitą ławki od 50 cm.