OGŁOSZENIE II TERMIN

OGŁOSZENIE II TERMIN

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza przetarg nieograniczony  na :

WYMIANĘ  INSTALACJI   ELEKTRYCZNEJ W   PIWNICACH    ORAZ   WYMIANĘ    ZABEZPIECZEŃ    WRAZ    Z    ODGAŁĘŹNIKAMI  NA   PIONACH (WLZ)  W   ZASOBACH     SPÓŁDZIELNI.

Termin składania ofert  upływa w dniu 07 wrzesień 2020 r. do godziny 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 11 „a”, 99-100 Łęczyca.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w  Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 11 „a”, 99-100 Łęczyca oraz na stronie internetowej www.sm-leczycanka.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać również pod numerem telefonu  693 097 102  lub 24 721 94 41

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

4. Oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami US i ZUS

5.Klauzura inf. dot. przetwarzania danych osobowych oferentów- kontrahentów przystępujących do przetargu 
   wraz z oświadczeniem o przetwarzanych danych firmy

6. Projekt Umowy