OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza przetarg nieograniczony  na

ZAKUP   DEMONTAŻ   STARYCH   I  MONTAŻ   NOWYCH  
DRZWI   DWUSKRZYDŁOWYCH  ANTWŁAMANIOWYCH  W  BUDYNKU  ADSMINISTRACYJNO  –  HANDLOWYM   PRZY   UL. M. KONOPNICKIEJ  11 a  W  ŁĘCZYCY.

Termin składania ofert  upływa w dniu 07 września  2020 r. do godziny 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 11 „a”, 99-100 Łęczyca.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w  Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 11 „a”, 99-100 Łęczyca oraz na stronie internetowej www.sm-leczycanka.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać również pod numerem telefonu 24 721 94 32 lub 24 721 94 41

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

Załączniki: