OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany pionów instalacji zimnej i ciepłej wody ( instalacja w szachtach) wraz z odcinkami przyłączy do poziomów w piwnicy ( po wymianie) w technologii WIRSBO – PEX lub GEBERIT MEPLA oraz wymianę instalacji kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 5-cio kondygnacyjnych w systemieOWT-67 położonych przy ul. ZWZ 1 a, ul. Belwederskiej 79 i ul. Belwederskiej 79 a w Łęczycy.

W budynku przy ul. Belwederskiej 79 i ul. Belwederskiej 79 a, jest po 20 pionów instalacji, natomiast w budynku przy ul. ZWZ 1 a – 15 pionów.

Dla prawidłowego oszacowania kosztów niezbędna jest wizja na budynku.

Ofertę cenową należy przedstawić w układzie na jeden szacht pionowy wymiany wraz z podaniem potrzeby dostępności do szachu.

W zakres prac wchodzi również demontaż i ponowny montaż liczników zimnej i ciepłej wody oraz ponowne podłączenie do instalacji wewnętrznej.

Ewentualne zapytania kierować do Pana Piotra Pijewskiego telef. 693 097 102 lub 607 909 765 w godz. 700 – 1500 – baza Spółdzielni przy ul. Bitwy nad Bzurą 41.

Do oferty należy dołączyć:

  • kosztorys ofertowy ,
  • wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
  • osobę posiadającą uprawnienia niezbędną do wykonania niniejszego zamówienia wraz z zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • referencje
  • termin wykonania
  • okres gwarancji

Ofertę należy złożyć do dnia 24 czerwca 2019 r. do godziny 1530 w siedzibie Spółdzielni przy

ul. M. Konopnickiej 11”a” w Łęczycy w trwale zamkniętej kopercie z napisem „Wymiana pionów”.