Ogłoszenie o przetargu II termin

Ogłoszenie o przetargu II termin

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, ich czyszczenie, oraz usług prewencyjno – opiniodawczych urządzeń kominowo – wentylacyjnych
 w zasobach Spółdzielni.

Drugi termin składania ofert 12 marca 2020 r. do godz. 15 30 w sekretariacie Spółdzielni, ul. Marii Konopnickiej 11 a, 99-100 Łęczyca.

Termin otwarcia ofert : 13.03.2020 r. godz. 1100

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni
Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 11 „a”,  99-100 Łęczyca oraz na stronie internetowej www.sm.leczycanka.pl

            Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu 24 721 94 41  lub  drogą elektroniczną: e-mail:  sekretariat@sm-leczycanka.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

  1. Specyfikacja
  2. Projekt Umowy Nr 1 na wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowo – wentylacyjnych budynków mieszkalnych, ich czyszczenie oraz wykonanie okresowej kontroli urządzeń gazowych zainstalowanych w lokalach mieszkalnych wraz z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych  osobowych zleceniobiorców Spółdzielni.
  3. Projekt umowy Nr 2 na wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowo – wentylacyjnych oraz ich czyszczeni w zasobach spółdzielczych wraz z załącznikiem Nr 1 oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych   osobowych zleceniobiorców Spółdzielni.
  4. Projekt umowy Nr 3 na usługi prewencyjno – opiniodawcze urządzeń kominowo – wentylacyjnych w zasobach spółdzielni wraz z załącznikiem Nr 1 oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych   osobowych zleceniobiorców Spółdzielni.