Przetarg na lokal mieszkalny

Przetarg na lokal mieszkalny

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa .Łęczycanka” z siedzibą w Łęczycy
ul. M.Konopnickiej 11 A przeprowadzi w dniu 27 lutego 2019 roku (środa) przetarg ustny nieograniczony na lokal mieszkalny położony w Łęczycy

LokalizacjaPołożenieSkład mieszkaniaPow. użytk. lokalu mieszkalnego wraz z przynależną piwnicą
 w m2
Cena wywoławcza
w zł
Kwota  wadium
w zł
ul. M. Konopnickiej nr 9 m.42I piętro2 pokoje, kuchnia , łazienka z w.c., przedpokój50,42130 000,0013 000,00

Przetarg rozpocznie się 27 lutego 2019 roku (środa) o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy, ul.M.Konopnickiej 11A–pokój nr 4.Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej równa jest wartości określonej operatem szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie ustalonego wadium w kasie Spółdzielni najpóźniej do godz.11:00 w dniu 27 lutego 2019 roku.

Postąpienie w przetargu wynosić będzie 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc zero groszy).

Nabywca lokalu zobowiązany jest wnieść kwotę ustalona przetargiem na konto Spółdzielni w ciągu 30 dni licząc od daty przetargu.

W wyniku przeprowadzenia przetargu nabywca uzyska umowę ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu zawartej przed Notariuszem.

Koszty związane z ustaleniem odrębnej własności lokalu (koszty aktu notarialnego i założenie księgi wieczystej) obciążają w całości osobę ustaloną jako Nabywca.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie do momentu przeniesienia własności bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania przetargowego.

Lokal jest udostępniany do obejrzenia Zainteresowanym od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 od dnia 18 lutego 2019r. do dnia 26 lutego 2019 roku włącznie po wcześniejszym umówieniu terminu w administracji Spółdzielni.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Spółdzielni –pokój nr 9.

Spółdzielnia udostępnia Zainteresowanym przetargiem do wglądu Regulamin przetargu i udziela szczegółowych informacji w siedzibie Spółdzielni – pokój nr 2 lub telefonicznie pod nr 24 721 94 30 lub 24 721 94 40.

                                     Z-CA Prezesa Zarządu                        PREZES Zarządu

                                  mgr inż. Mateusz Olczak           mgr inż. Jarosław Pacholski

Łęczyca, dnia 12 lutego 2019r.