GALERIA

GALERIA

 WSPOMNIENIA  MINIONYCH  LAT

             Prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych, wzajemnej pomocy i krzewienia kultury współżycia było przedmiotem działalności statutowej  Spółdzielni Mieszkaniowej ”Łęczycanka” od początku jej powstania.

               Działalność ta była możliwa dzięki współpracy ówczesnych pracowników Spółdzielni m.in. Danuty Zasady, Zofii Sygulskiej, Janiny Pawłowskiej, Mirosławy Krajewskiej, Wandy Kaźmierczak, Andrzeja Kaczmarka, Przemysława Podwysockiego, Urszuli Pawelczyk, Haliny Lisowskiej, Mirosławy Żydek, Mariana Tobera, Jerzego Pawałowskiego, Jarosława Michalskiego, Urszuli Gołębiowskiej  z zakładem  pracy Ema-Elester w Topoli Królewskiej  reprezentowanym przez Józefa Koniecznego i  Stanisława  Zawiślaka  oraz w ścisłej współpracy z szeregiem innych zakładów, organizacji społecznych szczególnie TPD, PTTK, szkół  np. Technikum Górniczego  oraz z władzami miasta Łęczyca.

           Bazę działalności społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej stanowił Klub Osiedlowy zlokalizowany (od 1975r.) w biurowcu przy ul. M. Konopnickiej 11a oraz modelarnia lotniczo-rakietowa ( rok 1972) ,którą prowadzili Marian Kaniewski, Józef Lisowski, Zygmunt Wójcik w budynku przy ul. M. Konopnickiej 3.

           Do wzorowej działalności Klubu przyczyniły się działające Zarządy Spółdzielni m.in.  : Kazimierz Florek,  Wiesław Pawłowski,  Stanisław Sikorski, Jerzy Szelągowski, Józef Zasada,  Jan Kurczewski, Roman Kuźniak oraz działacze m.in. Zdzisław Pirowicz, Leon Raj,  Michalina Pijanowska, Adam Chomiankiewicz, Irena Żelaźniewicz, Czesław Augustyniak,  Janusz Kaftanowicz, Zenon Graczyk.

            Działalność  społeczno-wychowawcza a tym samym działalność Klubu Spółdzielczego zakończono w  roku 1990.

Aktualnie w pomieszczeniach byłego Klubu znajduje się Miejska i Powiatowa Publiczna Biblioteka .