OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza przetarg nieograniczony  na : WYMIANĘ  INSTALACJI   ELEKTRYCZNEJ W   PIWNICACH    ORAZ   WYMIANĘ    ZABEZPIECZEŃ    WRAZ    Z    ODGAŁĘŹNIKAMI  NA   PIONACH (WLZ)  W   ZASOBACH     SPÓŁDZIELNI. Termin składania ofert  upływa w dniu 17 sierpnia 2020 r. do godziny 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 11 „a”, 99-100 Łęczyca. Specyfikację …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Dotyczy: przetargu nieograniczony na „Zakup z dostawą fabrycznie nowych pojemników 1100 l z tworzywa sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów z uwzględnieniem przeznaczenia rodzaju odpadu”. W związku ze złożonym zapytaniem przez jednego z oferentów przedstawiamy poniższą treść pytania i jej odpowiedź celem uwzględnienia w prawidłowej wycenie oferty. Czy pojemniki mogą być oznakowane naklejką o wymiarach 20 …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup z dostawą fabrycznie nowych pojemników 1100 l z tworzywa sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów z uwzględnieniem przeznaczenia rodzaju odpadu” Termin składania ofert upływa w dniu 21 lipca 2020 r. do godziny 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 11 „a”, 99-100 …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pod nazwą „Renowacja pionów kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ; ul. M. Konopnickiej 5 ul. M. Konopnickiej 9 ul. Dominikańskiej 15 w Łęczycy”, polegająca na: – czyszczeniu rury, – wypłukaniu osadów i kamienia, – wysuszeniu rur, – natryskiwaniu wnętrza rury …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA Ogłoszenie o przetargu II termin

Ogłoszenie o przetargu II termin

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, ich czyszczenie, oraz usług prewencyjno – opiniodawczych urządzeń kominowo – wentylacyjnych  w zasobach Spółdzielni. Drugi termin składania ofert 12 marca 2020 r. do godz. 15 30 w sekretariacie Spółdzielni, ul. Marii Konopnickiej 11 a, 99-100 Łęczyca. Termin …

Read Article Read More

PRZETARGI OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany pionów instalacji zimnej i ciepłej wody ( instalacja w szachtach) wraz z odcinkami przyłączy do poziomów w piwnicy ( po wymianie) w technologii WIRSBO – PEX lub GEBERIT MEPLA oraz wymianę instalacji kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 5-cio kondygnacyjnych w systemieOWT-67 położonych przy …

Read Article Read More

PRZETARGI O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do przesłania oferty cenowej  na wykonanie chodników i placów pod ławki parkowe w lokalizacji : –  teren przy budynku przy ul. M. Konopnickiej 7, wg koncepcji zagospodarowania terenu. Szczegóły dotyczące wykonania chodników: Chodnik o szerokości 1,50 m z kostki brukowej grubości 6 cm w kolorze żółtym – około 220 …

Read Article Read More

PRZETARGI OFERTA NA WARTOŚĆ Rg

OFERTA NA WARTOŚĆ Rg

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej określającej wartość jednej roboczo – godziny (Rg) brutto za wykonanie indywidualnych usług z zakresu robót z branży ogólnobudowlanej w zasobach spółdzielni (w tym z wykonywaniem prac na wysokości), a w szczególności robót: ślusarskich, blacharsko – dekarskich, spawalniczych, impregnacyjno – izolacyjnych, stolarskich ciesielskich i podobnych. …

Read Article Read More

PRZETARGI DEMONTAŻ, ZAKUP I MONTAŻ

DEMONTAŻ, ZAKUP I MONTAŻ

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na: DEMONTAŻ, ZAKUP I MONTAŻ drzwi stalowych pełnych jednoskrzydłowych wewnętrznych w kolorze RAL 7035 do korytarzy piwnicznych o odporności ogniowej EI 30 z wszelkimi atestami i zgodnością z Polskimi Normami w budynkach mieszkalnych przy : ul. M. Konopnickiej 7 – 3 szt. ul. M. Konopnickiej …

Read Article Read More

PRZETARGI WYŁAZY DACHOWE

WYŁAZY DACHOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany wyłazów dachowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 5-cio kondygnacyjnych położonych przy: a/ ul. M. Konopnickiej 1      –  1 szt. b/ ul. M. Konopnickiej 1 a   –  1 szt. c/ ul. Dominikańska 10        –  2 szt. d/ ul. Dominikańskiej 15      –  1 szt.             …

Read Article Read More