OGŁOSZENIA O G Ł O S Z E N I E IV

O G Ł O S Z E N I E IV

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy informuje o zmianie dotyczącej przetargu: NA ZAKUP , MONTAŻ I NAPRAWY DOMOFONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA” W ŁĘCZYCY. W związku z rozbieżnością odnośnie terminu składania ofert: – w ogłoszeniu III – podano termin – 21.07.2021r, godz. 1500 – w SIWZ – podano termin – 27.07.2021r, godz. 1500 ostatecznie …

Read Article Read More

PRZETARGI O G Ł O S Z E N I E III

O G Ł O S Z E N I E III

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w  Łęczycy po unieważnieniu przetargu nr z dnia 30.06.2021r. zaprasza do ponownego złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania : NA  ZAKUP , MONTAŻ I NAPRAWY DOMOFONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH   SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA”  W  ŁĘCZYCY. Szczegółowy zakres wg załącznika nr 1u – „Wykaz budynków SM „Łęczycanka”, z podziałem na klatki schodowe w których …

Read Article Read More

__ O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU       Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w  Łęczycy unieważnia przetarg z dnia 30.06.2021r. na wykonanie zadania : NA  ZAKUP , MONTAŻ I NAPRAWY DOMOFONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH   SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA”  W  ŁĘCZYCY. Przyczyny unieważnienia przetargu: – z czterech złożonych ofert tylko jedna spełniała wszystkie kryteria Zamawiającego, – prawidłowo złożona oferta przekraczała założony budżet Zamawiającego i …

Read Article Read More

PRZETARGI Odpowiedź na zapytanie Oferenta nr 1

Odpowiedź na zapytanie Oferenta nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy w odpowiedzi na zapytanie Oferenta dotyczące wykonania zadania: NA ZAKUP , MONTAŻ I NAPRAWY DOMOFONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA” W ŁĘCZYCY. Udziela niniejszym odpowiedzi: 1. W formularzu ofertowym w pkt. 5 podane są minimalne okresy gwarancji. Na materiały i urządzenia 5 lat i na robociznę 3 lata. Każdy …

Read Article Read More

PRZETARGI OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania : NA  ZAKUP , MONTAŻ I NAPRAWY DOMOFONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH   SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA”  W  ŁĘCZYCY. Szczegółowy zakres wg załącznika nr 1 – „Wykaz budynków SM „Łęczycanka”, z podziałem na klatki schodowe w których należy wykonać (zamontować, uruchomić) instalacje domofonową i objąć …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE II TERMIN

OGŁOSZENIE II TERMIN

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza przetarg nieograniczony  na : Wymianę pionów instalacji zimnej i ciepłej wody( instalacja w szachtach), wraz z odcinkami przyłączy do poziomów piwnic w budynkach mieszkalnych  5-cio kondygnacyjne   w systemie OWT-67  położone  w Łęczycy  przy: a/   ul. Belwederskiej 81 a    posiadający  15 pionów instalacji, b/  ul. Bitwy nad Bzurą 39  posiadający …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE II TERMIN

OGŁOSZENIE II TERMIN

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy prosi o złożenie oferty cenowej na Wykonanie pomiarów elektrycznych w mieszkaniach ( kuchnia i łazienka) polegających na badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badania wyłączników różnicowoprądowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Belwederskiej 75, 75 a, 81, 81 a, 83, 85, Bitwy nad Bzurą 24, 26,39 i Dworcowej 5 f …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA ODPOWIEDŹ DLA OFERENTA

ODPOWIEDŹ DLA OFERENTA

Dotyczy:  „Zakupu z dostawą fabrycznie nowych ławek parkowych”. W związku z zapytaniem Oferenta z dnia 21.08.2020 r. drogą mailową w sprawie  szerokości całkowitej ławki  Zamawiający wyjaśnia: Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza  szerokość całkowitą ławki od 50 cm.

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE II TERMIN

OGŁOSZENIE II TERMIN

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza przetarg nieograniczony  na : WYMIANĘ  INSTALACJI   ELEKTRYCZNEJ W   PIWNICACH    ORAZ   WYMIANĘ    ZABEZPIECZEŃ    WRAZ    Z    ODGAŁĘŹNIKAMI  NA   PIONACH (WLZ)  W   ZASOBACH     SPÓŁDZIELNI. Termin składania ofert  upływa w dniu 07 wrzesień 2020 r. do godziny 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 11 „a”, 99-100 Łęczyca. Specyfikację …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza przetarg nieograniczony  na ZAKUP   DEMONTAŻ   STARYCH   I  MONTAŻ   NOWYCH   DRZWI   DWUSKRZYDŁOWYCH  ANTWŁAMANIOWYCH  W  BUDYNKU  ADSMINISTRACYJNO  –  HANDLOWYM   PRZY   UL. M. KONOPNICKIEJ  11 a  W  ŁĘCZYCY. Termin składania ofert  upływa w dniu 07 września  2020 r. do godziny 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 11 …

Read Article Read More