PRZETARGI OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia  oferty cenowej na zadanie: Remont schodów wejściowych do budynków usytuowanych przy ulicy Belwederskiej 75a, Belwederskiej 79 i Belwederskiej 79a w Łęczycy Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a,  (sekretariat) I piętro  lub pocztą, w trwale zamkniętej …

Read Article Read More

PRZETARGI OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia  oferty cenowej na zadanie: Wykonanie pomiarów elektrycznych w mieszkaniach (kuchnia i łazienka) polegających na badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badania wyłączników różnicowoprądowych w budynkach  mieszkalnych wielorodzinnych  zlokalizowanych przy  ul.  M. Konopnickiej 5, 7, 9, 11, 15 w Łęczycy  zgodnie z przepisami Prawa  budowlanego –  art. 62 Ofertę …

Read Article Read More

PRZETARGI OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia  oferty cenowej na zadanie: Remont korytarza przy bibliotece w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy przy ulicy M. Konopnickiej 11a Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a,  (sekretariat) I piętro  lub pocztą, w trwale zamkniętej kopercie  …

Read Article Read More

PRZETARGI OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie: Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ulicy Zachodniej 3 w Łęczycy Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a,  (sekretariat) I piętro  lub pocztą, w trwale zamkniętej kopercie  z napisem:   Rozbudowa …

Read Article Read More

PRZETARGI OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia  oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wykonanie niezbędnych uzgodnień i zezwoleń zgodnie z ustawą Prawo budowlane, na zadanie pod nazwą: „Drenaż opaskowy wraz z izolacją ciężką ścian fundamentowych budynku przy ulicy M. Konopnickiej …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie:Remont dachu na budynku przy ul. Belwederskiej 75 w Łęczycy, polegający na wykonaniu pokrycia dachowego zestawem w technologii bezspoinowej nanoszonej w postaci płynnej z zastosowaniem wkładki zbrojącej z siatki technicznej na całej powierzchni dachu (615 m2) wraz z robotami towarzyszącymi. Ofertę należy składać w …

Read Article Read More

PRZETARGI OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia  oferty cenowej na zadanie: Wykonanie demontażu istniejących pionów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji i montażu nowych rur z polietylenu w systemie UPONOR PEX ze złączkami UPONOR QuickꝸEasy na pionach instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, z otuliną termiczną gr. 20 mm na rurach ciepłej wody oraz …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia  oferty cenowej na zadanie: Wykonanie pomiarów elektrycznych w mieszkaniach (kuchnia i łazienka) polegających na badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badania wyłączników różnicowoprądowych w budynkach  mieszkalnych wielorodzinnych  zlokalizowanych przy  ul.  M. Konopnickiej 1, 1a, 1b, 3, Dominikańskiej 15 i Osiedlowej 4 w Łęczycy  zgodnie z przepisami Prawa  budowlanego …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia  oferty cenowej na zadanie: Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej (zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane) w zakresie: pomiarów rezystancji izolacji pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej pomiarów wyłączników różnicowo-prądowych pomiarów rezystancji uziemienia w instalacji odgromowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łęczycy przy ulicy: M. Konopnickiej 1, 1a, 1b, …

Read Article Read More