KONTAKT

KONTAKT

tel. 24 721 94 30 lub 24 721 94 49
e-mail: sekretariat@sm-leczycanka.pl

 Biura Zarządu – ul. M. Konopnickiej 11a

poniedziałek – wtorek- czwartek-piątek od godz. 7:30- 15:30

środa od godz.9:00 – 17:00 z wyłączeniem komórki ds. czynszowych

Przyjmowanie interesantów w sprawach opłat czynszowych w godzinach pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek od 8:30 – 15:00

środa od 9:30 – 16:30

piątek  (dzień administracyjny bez przyjmowania interesantów).

Zarząd Spółdzielni
Przyjmuje interesantów w każda środę w godz. od 12-tej do 17-tej , po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod numerem telefonu
24 721 94 30 lub na pocztę e-mail: sekretariat@sm-leczycanka.pl

Księgowość tel. 24 721 94 34
Czynsze tel.  24 721 94 35
Członk. Mieszkaniowy tel.  24 721 94 40
Administracja os. M. Konopnickiej tel. 24 721 94 37
lub  607 909  762
Administracja os. Belwederska tel.  607 909 765

Dział Techniczny Spółdzielni

Godziny pracy: poniedziałek-piątek                        7:00-15:00
Kierownik tel. 693 097 102

Pogotowie Techniczne Spółdzielni

W godzinach od 15:00 do godz. 19:00 oraz dni wolne od pracy od 9:00 do 19:00 zgłoszenia awarii należy kierować na niżej wymienione numery telefonów:

Hydraulik                                                                            tel. 783 88 23 63

Elektryk                                                                              tel. 783 88 23 64