Pogoda

swiatpogody.pl
Sierpień 2019
P W Ś C P S N
« Lip    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej na pomalowanie klatek schodowych w zasobach spółdzielni w dwóch wariantach :

Pierwszy wariant wg zakresu robót do wykonania:

 1. Zabezpieczenie drzwi wejściowych i drzwi do mieszkań lokatorów, okien na klatkach schodowych, podestów i schodów.

 2. Zeskrobanie łuszczącej się farby na sufitach i ścianach, oczyszczenie powierzchni tynku z kurzu i pyłu, reperacja pęknięć, rys i uszkodzeń oraz szpachlowanie nierówności na ścianach i sufitach oraz stropach biegów i spoczników i pomalowanie 2 x farbami emulsyjnymi sufitu i ścian powyżej lamperii.

 3. Zeskrobanie z lamperii łuszczącej się farby oczyszczenie powierzchni tynku z kurzu i pyłu, reperacja uszkodzeń tynków zaprawą gipsową. Przetarcie całej powierzchni papierem ściernym, zagruntowanie, pomalowanie 2 x farbą olejną.

 4. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów o wys. do 20 cm, policzków schodów, pasów 10 cm od spodu biegów schodowych, ewentualnie ościeża drzwiowe do lokatorów, drzwi wejściowych ( głównych) do piwnicy od wewnątrz i zewnątrz.

 5. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie łuszczącej się farby. ( balustrady, grzejniki, szafki, drabiny, stopnie włazowe). Zagruntowanie i malowanie 2 x farbą olejną w/w powierzchni.

 6. Oczyszczenie powierzchni z brudu, kurzu i pyłu, zeskrobanie łuszczącej się farby oraz zagruntowanie
  i pomalowanie farba olejna 2 x cokołów.

 7. Wymiana poręczówki na balustradzie schodowej.

 8. Sprzątanie klatki schodowej w trakcie robót oraz posprzątanie i umycie klatki po zakończeniu robót malarskich..

Drugi wariant wg zakresu robót do wykonania:

 1. Zabezpieczenie drzwi wejściowych i drzwi do mieszkań lokatorów, okien na klatkach schodowych, podestów i schodów.

 2. Zeskrobanie łuszczącej się farby na sufitach i ścianach, oczyszczenie powierzchni tynku z kurzu i pyłu,
  reperacja pęknięć, rys i uszkodzeń oraz szpachlowanie nierówności na ścianach i sufitach oraz stropach biegów i spoczników i pomalowanie 2 x farbami emulsyjnymi sufitu i ścian powyżej lamperii.

 3. montaż narożników aluminiowych perforowanych na ścianach przy wykonywaniu tynku żwicznego.

 4. Przeszlifowanie całej powierzchni lamperii papierem ściernym, , reperacja uszkodzeń tynków zaprawą gipsową. Wykonanie podkładu szczepnego i tynkarskiego oraz położenie tynku żywicznego.

 5. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów o wys. do 20 cm, policzków schodów, pasów 10 cm od spodu biegów schodowych, ewentualnie ościeża drzwiowe do lokatorów, drzwi wejściowych ( głównych) do piwnicy od wewnątrz i zewnątrz.

 6. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie łuszczącej się farby ( balustrady, grzejniki, szafki, drabiny, stopnie włazowe itp.),zagruntowanie i malowanie dwukrotnie farbą olejną.

 7. Wymiana poręczówki na balustradzie schodowej.

 8. Sprzątanie klatki schodowej w trakcie robót oraz posprzątanie i umycie klatki po zakończeniu robót malarskich. tj. podestów, schodów, okien i drzwi..

Do w/w prac winny być użyte farby ekologiczne do stosowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych.

Planujemy pomalować klatki schodowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy:

ul. Bitwy nad Bzurą 24 – cztery klatki schodowe

ul. Osiedlowa 4 – trzy klatki schodowe

ul. Dominikańskiej 10 – cztery klatki schodowe

ul. M. Konopnickiej 15 – cztery klatki schodowe

Przewidywany termin zakończenia prac – grudzień 2019 r.

W ofercie prosimy podać :

– cenę brutto na poszczególne budynki w dwóch wariatach,

– warunki płatności,

– termin realizacji,

– gwarancję,

oraz dołączyć:

– aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej

– świadectwa kwalifikacyjne na w/w wyroby ( aprobata techniczna, atest higieniczny, klasyfikacja ogniowa,

certyfikat zgodności.

Ofertę należy złożyć do dnia 20.08 2019 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Konopnickiej 11”a”
w Łęczycy w trwale zamkniętej kopercie z napisem „ Malowanie klatek schodowych”.

Nabór na stanowisko – Samodzielny Księgowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy 
zatrudni osobę na stanowisku Samodzielnego Księgowego

Opis stanowiska:

 • prowadzenie ewidencji księgowych i analizowanie dokumentów księgowych,
 • sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych wpływających do Spółdzielni i ich dekretowanie,
 • przygotowywanie dokumentacji płacowej, sporządzanie list płac, pracowników ,a także z tytułu umów zleceń, umów o dzieło ,wynagrodzeń Rady Nadzorczej;
 • sporządzanie deklaracji ZUS ,PIT ,i innych dokumentów związanych z wynagrodzeniami;
 • rozliczanie i uzgadnianie sald z ZUS i Urzędem Skarbowym w zakresie składek i podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • dekretowanie i księgowanie zadań i prowadzenie rozliczeń z tytułu kredytów, sporządzanie sprawozdań rocznych do banków, uzgadnianie sald,  współpraca z bankami i instytucjami w zakresie wszelkich kontroli;
 • dekretowanie i księgowanie zadań remontowych Spółdzielni i uzgadnianie kosztów i przychodów funduszu remontowego Spółdzielni;
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów rozliczeń z tytułu praw do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu (garaże, lokale użytkowe) z bankami i instytucjami w zakresie wszelkich kontroli;
 • przygotowywanie informacji do planów gospodarczo-finansowych Spółdzielni oraz współuczestniczenie przy ich sporządzaniu;
 • współudział w sporządzaniu sprawozdań rocznych spółdzielni i rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych;
 • obsługa z.f.ś.s.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w specjalności :finanse i rachunkowość, ekonomia i pokrewne,
 • co najmniej 2-letni staż pracy w księgowości na samodzielnym stanowisku;
 • obsługa komputera i znajomość pakietu Office, szczególnie Word i Excel;
 • znajomość programów księgowych (mile widziana znajomość programu SoftHard),
 • znajomość programu Płatnik;
 • samodzielność i zaangażowanie w powierzone zadania, wysoka dyscyplina pracy, komunikatywność;
 • umiejętność organizacji pracy własnej i optymalnego wykorzystania czasu pracy,.
 • umiejętność szybkiego kojarzenia faktów oraz wyciągania logicznych wniosków,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 

Oferujemy:

 

 • korzystne i stabilne warunki pracy

 

 Wymagane Dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie –załącznik
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; załącznik
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych; załącznik
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”; –załącznik
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Łęczycanka” z siedzibą w Łęczycy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
   ( Dz. U. 2018. poz. 1000);

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

 

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 09 sierpnia 2019 roku do godz. 15.30
w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” z siedzibą: 99-100 Łęczyca,
ul. M. Konopnickiej 11a, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Rekrutacja-samodzielny księgowy”

 

Pliki do pobrania:

 1. Kwestionariusz naboru
 2. Oświadczenie
 3. Zgoda na przetwarzanie danych

>>> INFORMACJA <<<

Informujemy, że w dniach 22-24 lipca 2019 r. pokój nr 1 (czynsze) będzie niedostępny dla interesantów z powodu drukowania potwierdzeń sald dla lokatorów związanych z rozliczeniem centralnego ogrzewania za sezon 2018/2019

 

                                              Zarząd S.M. „ Łęczycanka”

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany pionów instalacji zimnej i ciepłej wody ( instalacja w szachtach) wraz z odcinkami przyłączy do poziomów w piwnicy ( po wymianie) w technologii WIRSBO – PEX lub GEBERIT MEPLA oraz wymianę instalacji kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 5-cio kondygnacyjnych w systemie OWT-67 położonych przy ul. ZWZ 1 a, ul. Belwederskiej 79 i ul. Belwederskiej 79 a w Łęczycy.

W budynku przy ul. Belwederskiej 79 i ul. Belwederskiej 79 a, jest po 20 pionów instalacji, natomiast w budynku przy ul. ZWZ 1 a – 15 pionów.

Dla prawidłowego oszacowania kosztów niezbędna jest wizja na budynku.

Ofertę cenową należy przedstawić w układzie na jeden szacht pionowy wymiany wraz z podaniem potrzeby dostępności do szachu.

W zakres prac wchodzi również demontaż i ponowny montaż liczników zimnej i ciepłej wody oraz ponowne podłączenie do instalacji wewnętrznej.

Ewentualne zapytania kierować do Pana Piotra Pijewskiego telef. 693 097 102 lub 607 909 765 w godz. 700 – 1500 – baza Spółdzielni przy ul. Bitwy nad Bzurą 41.

Do oferty należy dołączyć:

– kosztorys ofertowy ,

– wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,

– osobę posiadającą uprawnienia niezbędną do wykonania niniejszego zamówienia wraz z

zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

– referencje

– termin wykonania

– okres gwarancji

Ofertę należy złożyć do dnia 24 czerwca 2019 r. do godziny 1530 w siedzibie Spółdzielni przy

ul. M. Konopnickiej 11”a” w Łęczycy w trwale zamkniętej kopercie z napisem „Wymiana pionów”.

Informacja o przerwach w dostawie wody

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ŁĘCZYCY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z PRACAMI KONSERWACYJNO-REMONTOWYMI NA STACJI UZDATNIANIA WODY W NOCY Z 28 NA 29 MAJA 2019 R (WTOREK-ŚRODA) W GODZ. 2400-200 ORAZ W NOCY Z 29 NA 30 MAJA 2019 R (ŚRODA-CZWARTEK) W GODZ. 2400-200 NASTĄPIĄ PRZERWY W DOSTAWIE WODY NA TERENIE MIASTA ŁĘCZYCY

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA Z TYM ZWIĄZANE

W obiektywie

Polecamy

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa


Zespół Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy