Awarie instalacji elektrycznej, gazowej i wodociągowej.

Awarie instalacji elektrycznej, gazowej i wodociągowej.

Zasady postępowania podczas awarii instalacji gazowej.

W przypadku wyczucia gazu nie wolno niczego włączać, wyłączać, uruchamiać, zapalać.
Należy natychmiast otworzyć okna i drzwi, aby spowodować przeciąg, który rozrzedzi gaz w powietrzu.
Zamknąć dopływ gazu przed odbiornikiem, z którego nastąpił wypływ gazu.
Należy opuścić mieszkanie i powiadomić pogotowie gazowe.
Nie wolno używać w strefie objętej gazem żadnych urządzeń elektrycznych, również telefonów oraz otwartego ognia: palić papierosów, używać zapałek, zapalniczek itp.


Warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych.

 • nie użytkować urządzeń zniszczonych, zużytych i mających odsłonięte przewody,
 • przed jakąkolwiek naprawą wewnątrz urządzenia należy odłączyć je od źródła prądu,
 • wszelkich napraw powinna dokonywać osoba do nich uprawniona,
 • zabrania się dotykać urządzeń będących pod napięciem mokrymi rękami lub stojąc boso na mokrej posadzce,
 • zabrania się korzystać z urządzeń elektrycznych przebywając w wannie lub pod prysznicem,
 • nie należy dopuszczać dzieci do majsterkowania przy gniazdach wtykowych, najlepiej zastosować gniazda elektryczne z blokadą,
 • przed wyjściem z mieszkania sprawdzić czy zostały wyłączone z sieci takie urządzenia jak: żelazko, suszarka do włosów, grzałka do herbaty, czajnik elektryczny itp.
 • nie zostawiać sprzętu RTV na funkcji czuwania,
 • w przypadku konieczności naprawy lub wymiany włącznika lub gniazda elektrycznego należy wyłączyć zasilanie na tablicy rozdzielczej.

Ratowanie osób porażonych prądem.

Osobę porażona prądem należy jak najszybciej odsunąć od źródła porażenia używając do tego materiałów nieprzewodzących prądu np. drążka drewnianego i wyłączyć źródło prądu wyłącznikiem na tablicy rozdzielczej lub wyciagnięciem wtyczki. Po wyłączeniu zasilania bezzwłocznie przystąpić do czynności pierwszej pomocy polegającej na:

 • sprawdzeniu drożności dróg oddechowych, tętna i oddechu,
 • niezwłocznie powiadomić pogotowie ratunkowe,
 • ułożyć poszkodowanego w pozycji umożliwiającej wykonanie masażu serca i sztucznego oddychania,
 • stosować masaż serca lub sztuczne oddychanie do przyjazdu pogotowia ratunkowego.


Awarie urządzeń i instalacji wodociągowych (zalania).

Instalację wodociągową można podzielić na dwie części. Postępowanie w wypadku awarii zależy od tego, w której części instalacji nastąpi awaria.

Pierwsza część to instalacja doprowadzająca wodę do budynku czy obiektu, a dokładnie do licznika poboru wody i zaworu głównego w budynku. Jej właścicielem jest spółka miejska. Gdy nastąpi awaria będzie widoczny wyciek na ulicy lub z uszkodzonego hydrantu naziemnego. Woda najczęściej będzie płynąć ulicą lub tworzyć kałuże. W takim przypadku należy powiadomić POGOTOWIE WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE. W krótkim czasie na miejscu będzie specjalistyczna służba, która przystąpi do usunięcia awarii.

Druga część to instalacja wewnątrz budynku od licznika wody i zaworu głównego. Za sprawność tej instalacji odpowiada właściciel lub nadzorca budynku oraz mieszkańcy. W przypadku awarii instalacji w budynku należy niezwłocznie powiadomić o tym osoby dorosłe, które z kolei powiadomią nadzorcę lub właściciela budynku w celu zamknięcia głównego zaworu wody w budynku. W przypadku, gdy zawór główny budynku nie działa lub jest uszkodzony należy wezwać POGOTOWIE WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE.
Gdy zatelefonujemy na pogotowie to dyżurny, który podniesie słuchawkę zapyta – gdzie ma miejsce ten wyciek? Lepiej wcześniej upewnić się, na jakiej ulicy jesteśmy i w którym miejscu, aby to dobrze opisać. Dyżurny zapyta też o nazwisko i imię zgłaszającego i numer telefonu, z którego dzwonimy. Na miejsce wycieku przyjedzie specjalistyczna ekipa, która naprawi uszkodzenia.

Należy pamiętać, że dyżurny, który odbiera telefon ma informację, z jakiego numeru telefonu przychodzi rozmowa lub z której budki. Wszystkie służby współpracują ze sobą i łatwo jest złapać dowcipnisia, który dla kawału chce wywołać fałszywy alarm, dlatego nie wolno robić sobie żartów z żadnych telefonów alarmowych np. 999 pogotowia, 998 straży pożarnej, 997 policji czy  112 europejskiego numeru alarmowego.