Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy wybrani na kadencję 2022 – 2025 w wyniku głosowania podczas Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 i 27 października 2022 roku.

1. Majewski Marek                

2. Pijewski Tomasz                 

3. Ostrowska Anna               

4. Tuszyńska Agnieszka          

5. Wasiak Ireneusz                 

6. Witczak Marcin                  

7. Bieniek Anna    

W związku z udzieleniem absolutorium przez Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniach: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 i 27 października 2022 r. dla wszystkich Członków Zarządu S.M. „Łęczycanka”  za okres sprawozdawczy 2019, 2020 i 2021, obecny Zarząd Spółdzielni dziękuje Wszystkim Członkom Spółdzielni.


Ponad 70 % poparcie dla działań Zarządu, a jednocześnie wotum zaufania, które otrzymaliśmy, jest dla nas dużym wyróżnieniem i motywacją do dalszej, wytężonej pracy dla dobra Spółdzielni i wszystkich Mieszkańców bloków spółdzielczych. Wsłuchujemy się również w głosy konstruktywnej krytyki i wyciągamy wnioski na przyszłość.


Dziękujemy Członkom i Mieszkańcom osiedli S.M. „Łęczycanka”, byłej Radzie Nadzorczej, dziękujemy Pracownikom. Bez zaangażowania, pracy i zrozumienia Was Wszystkich, rozwój S.M. „Łęczycanka” nie byłby możliwy. Zaś Członkom obecnej rady Nadzorczej, Zarząd gratuluje wyboru.