OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

W związku ze zniesieniem niektórych restrykcji związanych z trwającym na terenie RP stanem epidemii COVID-19 od dnia 1 marca 2022r. Zarząd SM „Łęczycanka” informuje o wprowadzeniu nowych zasad obsługi interesantów na terenie Spółdzielni.

– Wszelkie sprawy nie wymagające osobistej obecności w siedzibie Spółdzielni należy w dalszym ciągu załatwiać telefonicznie, mailowo bądź korespondencyjnie.

– W przypadku konieczności bezpośredniej obsługi prosimy w miarę możliwości o wcześniejsze umówienie się z konkretnym pracownikiem w celu optymalizacji czasu obsługi interesanta.

– Wchodząc na teren Spółdzielni należy stosować w dalszym ciągu obowiązujące przepisami prawa restrykcje w postaci maseczki zasłaniającej usta i nos, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu.

– Wszelkie pisma i korespondencję można składać poprzez skrzynkę podawczą na korytarzu bądź osobiście w sekretariacie Spółdzielni.

Zarząd SM „Łęczycanka”